martes, 17 de marzo de 2009Una de les altres preguntes que ens fem es "COM SABEM QUE UN VIRUS A INFECTAT L'ORDINADOR?"

Molt fàcil, per la pèrdua de productivitat, talls en el sistemes informàtics, danys a nivell de dades, pèrdua d'informació, hores de parada productiva, temps de reintal·lació, etc.

Alguns també amb algun soroll o mostran un missatge, pero de vegades no avisen de res i van fent la seva feina.

TIPUS DE VIRUS:

-Worms o cucs: es posen a la memoriade l'ordinador fent-lo més lent.

-Troians: solen ser molt perillosos perque són molt difícils d'eliminar, algunes vegades descargen virus a l'ordinador.

-Jokes o virus de broma: són virus que es formen mitjançant missatges en la pantalla.Poden controlar el ratolí, el teclat, etc.

-Hoaxes o falsos virus: són misstages amb una mala informació (que no es real) amb la finalitat deperjudicar algú o atacar l'ordinador.Són virus molt forts.

No hay comentarios:

Publicar un comentario